[IDF2008] Nehalem, Nehalem e ancora Nehalem

Leggi la notizia: vai alla notizia

Cosa ne pensate?